Valangst en Evenwichtsklachten

Wat is valangst?

Valangst is een term die gebruikt wordt wanneer iemand blijvend bang is om te vallen en voor de
gevolgen die dat met zich meebrengt.
Door valangst gaan mensen vaak gewone dagelijkse activiteiten vermijden, waardoor ze steeds
minder gaan bewegen. Ook gaat men vaak gekunsteld bewegen om de kans op vallen maar zoveel
mogelijk te vermijden, waardoor de kans op vallen juist groter wordt.
Daarnaast worden er vaak hulpmiddelen ingezet die helemaal niet nodig zijn en de kans op vallen
soms zelfs kunnen vergroten, zoals een wandelstok of rollator. Valangst komt voornamelijk voor bij
senioren. In Nederland heeft ruim de helft van alle zelfstandige 70-plussers last van valangst.

Evenwichtsklachten bij ouderen

Een evenwichtsstoornis is elke stoornis die het evenwichtsorgaan in zijn werking belemmert. Het is
vaak een symptoom van een onderliggende aandoeningen. Mensen met een evenwichtsstoornis
staan minder stabiel op hun voeten, struikelen of vallen sneller, kunnen moeilijker trappen nemen en
zijn vooral onzeker in het donker qua lopen. Vooral ouderen hebben vaak last van dit gevoel van
instabiliteit. De oorzaken van een evenwichtsstoornis hebben niet altijd te maken met problemen in
het evenwichtsorgaan zelf. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
 Bloeddrukdaling
 Ziekte van Ménière
 Diabetes mellitus type II
 Beroerte
 Oorontstekingen
 Slechter zicht
 Bepaalde medicijnen
 Dementie
 BPPD

De behandeling

De fysiotherapeut kan aan de hand van uw verhaal en lichamelijk onderzoek beoordelen welke
behandeling het beste bij u past om spierkracht en balans terug te krijgen en om het valrisico tot een
minimum te beperken.

Welke therapie?

Valpreventie Training is de beste methode om u bij bovenstaande klachten te helpen.
Wilt u meer weten over Valpreventie Training?