Therapievormen

Wij bieden de volgende therapievormen en diensten aan:

Algemene fysiotherapie

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan op verwijzing van de huisarts zijn, een specialist of een bedrijfsarts. Vanaf 2006 is fysiotherapie voor iedereen direct toegankelijk geworden en kunt u zich ook zonder verwijsbrief aanmelden.
De fysiotherapeut is bij uitstek de specialist in beweging.

Fysiotherapie aan huis

Behandeling aan huis behoort tot de mogelijkheden als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Hiervoor heeft u wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Manuele therapie

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Wat is manuele therapie?
De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren. Meestal is zacht trekken aan of duwen
 tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. De effecten zijn vaak direct merkbaar, je ervaart een toename in de bewegingsvrijheid en vaak een afname van pijn.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed. Hierbij kunt u denken aan:
• Hoofd- en nekpijn nekpijn in combinatie met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
• Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
• Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib en borstpijn
• Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
• Bepaalde vormen van duizeligheid
• Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
• Heupklachten

Fysiotherapie bij chronische aandoeningen

Een fysiotherapeut die een specialisatie heeft in chronische ziekten helpt u om uw algemeen fysiek functioneren zo optimaal mogelijk te houden. U leert op deze wijze met uw aandoening te leven en eruit te halen wat erin zit.
Tijdens de behandeling zal u met uw fysiotherapeut een aantal kernproblemen uit uw dagelijks leven aanwijzen waar u moeite mee heeft. Aan de hand van deze probleemhandelingen wordt een behandelplan opgesteld en uw voortgang geëvalueerd. Middels een actieve aanpak proberen we u naar uw doelen te begeleiden.
Veel mensen hebben gewrichtsproblemen die hen gaan beperken in dagelijkse activiteiten. Diverse aandoeningen kunnen hiervan de oorzaak zijn: artrose in één of meerdere gewrichten, osteoporose, gewrichtsprothesen, complexe botbreuken, diverse vormen van reuma of aanverwante auto-immuunziekten. Door het langzaam opbouwen van de belastbaarheid wordt ernaar gestreefd uw (sport)activiteiten weer op te pakken, het zij op een aangepast niveau.

Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?
Bekkenfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de algemene fysiotherapie. De bekkenfysiotherapeut behandelt functiestoornissen en klachten binnen het gehele gebied van buik-, bekken- en lage rug bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen.

Dit kunnen de volgende klachten zijn:

• Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
• Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen.
• Moeizaam plassen of kwijt kunnen van ontlasting, obstipatie.
• Klachten door lichte tot matige verzakkingen van blaas, baarmoeder en/of darmen.
• Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen.
• Seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem.
• Voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties).
• Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond zwangerschap en bevalling.
• Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.
Vaak ontstaan deze klachten door het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren.

Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut specialiseert zich in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en onbegrepen lichamelijke klachten. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Veel gehoorde klachten zijn ; schouder/nekklachten, hoofdpijn, rugpijn, buikpijn, vermoeidheid.
De psychosomatisch fysiotherapeute begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Zij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder leef- en werkomstandigheden.

Indicatie

Indicatie voor psychosomatische fysiotherapie kunnen zijn ;
• chronische pijnklachten of (te) lang aanhoudende klachten
• onverklaarde klachten
• depressie en/of angststoornissen
• burn-out
• hyperventilatie

Behandeling

Het doel van de behandeling kan zijn;

• Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
• Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
• Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
• Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
• Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
• Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
• Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.
• Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met andere disciplines zoals de huisarts, de psycholoog of de bedrijfsarts.

Oncologische fysiotherapie

Oncologische fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker en dan op de gevolgen van de ziekte zelf en op de gevolgen van de medische behandelingen daarvoor. Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt. Dat geldt dus ook voor de oncologische fysiotherapie.

Men kan dan denken aan lichamelijke problemen zoals de gevolgen van operaties, schade aan het bewegingsapparaat, hart en longen door bestraling en chemotherapie en lymfoedeem.
Maar er zijn ook algemene klachten, zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden ,een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid .Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden.
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen, een positieve invloed hebben op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid en herstel van belastbaarheid.

Fysiotherapie voor reumatische aandoeningen

Reumatische ziekten gaan gepaard met klachten op het gebied van het bewegen. Zo kunnen pijn en ontstekingen van gewrichten en/of pezen zorgen voor een afname van de beweeglijkheid van de gewrichten, de spierkracht en van het uithoudingsvermogen (conditie). Hierdoor kunnen er problemen ontstaan bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten zoals lopen, opstaan uit bed of uit een stoel, iets boven het hoofd pakken of aan- en uitkleden. Reumatische aandoeningen hebben vaak een wisselend beloop waardoor u de ene dag meer klachten kunt ervaren dan de andere dag. Het kan moeilijk zijn om met deze wisselende klachten om te gaan en het maakt het vaak lastig om lichamelijk actief te blijven.

Behandeling van sportblessures

Oorzaken van sportblessures
Sportblessures kunnen ontstaan door een trauma, onjuiste trainingsmethoden, slechte voorbereiding of warming-up, onvoldoende conditie, slecht materiaal of verkeerd schoeisel. Acute blessures worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een val, klap, botsing of een verkeerde beweging. Vaak ontstaat dan een zwelling, kneuzing, scheuring, verstuiking of botbreuk.

Behandeling
Bij acute blessures zal de therapie in eerste instantie gericht zijn op herstel van de kapotte weefsels. Hierna zal aandacht besteedt worden aan begeleiding bij het weer opbouwen van de sportactiviteit. Bij chronische blessures zal gekeken worden naar de oorzaken van de overbelasting. Hierbij zal de nadruk van de behandeling liggen bij het wegnemen van deze oorzaken en het verbeteren van de belastbaarheid, zodat snel weer gesport kan worden.

Fysiotherapeutisch consult

Ook voor een fysiotherapeutisch consult kunt u in onze praktijk terecht.
Er zijn 2 soorten consulten:

1. Het consult fysiotherapie op aanvraag arts
In geval van een aanvraag van een officieel ‘consult fysiotherapie’ door een huisarts, bedrijfsarts of specialist, is het de bedoeling van de arts van ons advies te krijgen over hoe hij zou kunnen handelen in relatie tot uw klachten. Dat advies heeft dan met name betrekking op de vraag of wij vanuit onze deskundigheid op het gebied van het bewegingsapparaat uw klachten kunnen terugvoeren op problemen in houding en/of beweging.
U wordt dan niet in behandeling genomen, maar er wordt een eenmalig onderzoek uitgevoerd. Het verslag wordt binnen 5 werkdagen aan uw arts gezonden. De kosten van een door een arts aangevraagd consult worden vergoed door uw verekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent.

2. ‘Second opinion’ of vrij consult met persoonlijk gericht advies
In het geval dat u voor uzelf en zonder verwijzing een zogenaamde ‘second opinion’ of een advies wilt, kunt u ook bij ons terecht. U kunt om een ‘second opinion’ vragen, wanneer u een bevestiging wilt van een diagnose van een arts of een andere fysiotherapeut, of wanneer u twijfelt aan de de behandeling die u nu elders krijgt.
Ook kunt u advies vragen, wanneer u een beeld wilt hebben wat uw klachten inhouden en wat u daar zelf aan kunt doen. Wij kunnen u daarin adviseren om toch contact op te nemen met uw huisarts of geven u een gericht advies op gebied van houding en/of beweging.
Voor beide consulten kunt u een uitgebreid verslag van ons krijgen.

Pols- en handtherapie

Wat is een hand/polstherapeut?
Onze hand/polstherapeut heeft kennis van de specifieke anatomie, functie en pathologie van de hand, pols en onderarm. Daarnaast is hij deskundig in het onderzoeken en behandelen van letsel in dit gebied.
De hand/polstherapeut werkt op verwijzing van huisarts of specialist en werkt vaak samen met andere disciplines (zoals plastisch chirurg en ergotherapeut).

Wat doet een hand/polstherapeut?
Na een vraaggesprek volgt een onderzoek, waarna in overleg met U een behandelplan wordt opgesteld.
De behandeling kan bestaan uit: wondbehandeling, massage, oefentherapie met als doel mobiliseren of spierversterken, oedeembestrijding (bijvoorbeeld door zwachtelen), spalktherapie en algemene en specifieke adviezen. Hand/polstherapie heeft ook zijn waarde bij blijvende (chronische) aandoeningen en beperkingen. Hierbij ligt de nadruk op adviseren, aanpassingen bieden en trainen van functies en vaardigheden in het dagelijks leven en werk.
Een hand/polstherapeut zal altijd streven naar optimaal functioneel resultaat en vraagt over het algemeen veel zelfactiviteit.

Wanneer hand/polstherapie?
Bij klachten, ziekten, letsel of operatie aan hand, pols of onderarm.
Enkele voorbeelden:
• verwondingen aan pezen, zenuwen of bloedvaten door bijv. snijwonden
• breuken, luxaties of kneuzingen
• Reumatoïde artritis
• ziekte van Dupuytren
• hersteloperaties (inbrengen van prothesen of peestransposities)
• overbelastingsklachten (RSI, tennisarm etc)
• amputaties
• brandwonden en vuurwerkletsel
• complexe trauma aangeboren afwijkingen

Bindweefselmassage

Bindweefselmassage is een reflexzonetherapie en heeft een sterke impact op het vegetatieve systeem . Een mechanische prikkel wordt aan de huid toegediend en stimuleert zenuwuiteinden gelegen in huid en bindweefsel.
Bij deze massagetechniek worden de inwendige organen en/of orgaansystemen ( o.a. spieren, gewrichtskapsels en bloedvaten) beïnvloed. Er wordt gekeken of de oorzaak van de klacht(en) in verband staat met stoornissen in het functioneren van bepaalde organen, botten of spieren. Deze stoornissen uiten zich in verklevingen en spanningen in het onderhuid bindweefsel, welke zichtbaar (intrekkingen in de huid) en voelbaar (verhoogde spanning en verminderde verschuifbaarheid) zijn. De locaties van deze verklevingen en spanningen, staan , via het zenuwstelsel, in verbinding met bepaalde organen, spieren en botten (bindweefselzones). Door massage van deze bindweefselzones wordt het hiermee corresponderende lichaamsdeel beïnvloed.

Elke behandeling met bindweefselmassage wordt begonnen met een visuele inspectie gevolgd door een segmentaal onderzoek. Hierbij wordt het bindweefsel van de rug in plooien opgeduwd en/of getild. Hieruit kan worden opgemaakt waar zich zones bevinden. Vervolgens wordt door middel van massagegrepen in of van het bindweefsel (er wordt zowel met oppervlakkige als diepe technieken gewerkt) de doorbloeding gestimuleerd en de verschillende structuren losgemaakt. Afvalstoffen worden losgemaakt en de balans in het bindweefsel wordt hersteld. Tussentijds en na afloop zal het rugonderzoek worden herhaald om te controleren of het gewenste effect bereikt is.

Oedeemtherapie

Lymfoedeem is abnormale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel doordat de lymfevaten het vocht niet goed af kunnen voeren.
Klachten kunnen zijn zwelling, pijn, vermoeid of zwaar gevoel, tintelingen, bewegingsbeperking, huidafwijkingen, infecties.
Het treedt vaak op na een ernstige beschadiging van de lymfvaten of lymfklieren bijvoorbeeld als gevolg van een borst- of prostaatoperatie of van bestraling.
De oedeemfysiotherapeut richt zich op verbetering van de afvoer van vocht met behulp van:
• manuele lymfedrainage
• oefentherapie
• ademhalingsoefeningen
• lymf tape
• compressietherapie: bandageren/zwachtelen
• adviezen m.b.t. huidverzorging en leefregels

Groepstraining voor specifieke doelgroepen

Wij geven groepstrainingen voor patiënten die Diabetes Mellitus of COPD hebben.
Het doel van deze training is het verbeteren van de algehele conditie in de vorm van oefeningen ter spierkrachts-verbetering, lenigheidstoename, gewichtscontrole en conditieverbetering.
De training start met een intake waarbij informatie over uw fitheid wordt vastgelegd en uw persoonlijke omstandigheden worden besproken. Hiermee wordt rekening gehouden tijdens de trainingen. Ook de manier waarop u en uw omgeving beter met uw ziekte kunnen omgaan wordt tijdens de training besproken.
U traint 2x per week in kleine groepjes van 5-8 personen, 12 weken lang.

Neurorevalidatie

Een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan het dagelijks leven van patiënten en hun partners ernstig beïnvloeden. Bij neurorevalidatie richten we ons erop dat u na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren.
NAH kan het gevolg zijn van een hersenbloeding of herseninfarct, maar ook van neurologische aandoeningen als de ziekte van Parkinson of Multiple Sclerose (MS). Problemen die zich voor kunnen doen liggen onder andere op het gebied van mobiliteit, communicatie, eten/drinken, persoonlijke verzorging, wonen, werk en relatie. Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren na een NAH. Tijdens de therapie bekijken we samen met u wat uw mogelijkheden zijn, al dan niet met aanpassingen.
Binnen onze praktijk is ruime fysiotherapeutische ervaring aanwezig op het gebied van het begeleiden van mensen met een NAH.

Ademhalings- en ontspanningstherapie

Ademen doen we vanaf onze geboorte, het is onze eerste levensbehoefte. De natuurlijke ademhaling is goed; echter door allerlei oorzaken kan de ademhaling veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een onschuldige neusverkoudheid, maar ook aan astma of bronchitis. Anderzijds kan door stress een gespannen ademhaling ontstaan. Een langdurig gespannen ademhaling kan leiden tot hyperventilatie.

Een acute hyperventilatie-aanval is bij veel mensen bekend: zeer heftige benauwdheid, vaak gepaard gaande met pijn op de borst, waardoor paniek ontstaat.
De chronische vorm van hyperventilatie is minder bekend. Door langdurig verkeerd ademen kunnen allerlei klachten in het lichaam ontstaan, waaronder een gevoel van benauwdheid, veelvuldig zuchten, hartkloppingen, tintelingen in de vingers of duizeligheid.
Angst en onzekerheid zorgen voor meer gespannenheid, waardoor de klachten weer verergeren, een vicieuze cirkel dus.

Regelmatig worden mensen door de cardioloog verwezen: er wordt eerst gedacht aan hartklachten, maar uiteindelijk blijkt de ademhaling de oorzaak van de klachten te zijn.

Ademhalingstherapie betekent dat de persoon in kwestie zich bewust wordt van zijn manier van ademhalen, er wordt uitleg gegeven over de ademhaling en over het ontstaan van de klachten.
Door middel van praktische oefeningen, die gemakkelijk toegepast kunnen worden in het dagelijks leven, wordt men zich bewust van de ademhaling. Men leert met de ademspanning om te gaan en men komt, zo mogelijk, tot een ademhaling die beter bij hem/haar past. De klachten die ontstaan zijn door de ‘oude’ ademhaling verminderen meestal al na een aantal behandelingen.

Vaak wordt de therapie gecombineerd met ontspanningsoefeningen.
Het kan zijn dat door een achterliggende problematiek (psychische problemen, onverwerkt verdriet) ademhalings- en ontspanningstherapie niet leiden tot een goed resultaat. Psychologische hulp kan dan een oplossing bieden.

Ontspanningstherapie
Iedereen voelt zich wel eens gespannen! Meestal is dit een normale reactie van het lichaam om in een bepaalde situatie een goede prestatie te kunnen leveren. Te veel spanning kan juist verlammend werken. Soms kan ook het gevoel optreden voortdurend onder spanning te staan, zelfs zonder direct aanwijsbare aanleiding.
Het natuurlijk evenwicht tussen spanning en ontspanning is dan ontregeld. Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke en psychische klachten. Hierbij valt te denken aan spierpijn, hoofdpijn, slapeloosheid en hyperventilatie, maar ook aan hartkloppingen, maagpijn, concentratiestoornis en een lagere tolerantiedrempel als normaal waardoor sneller geïrriteerdheid kan optreden.

Door middel van ontspanningsoefeningen kan men zich bewust worden van het verschil in lichamelijke spanning en ontspanning en leert men de spanning te controleren en te verminderen tijdens verschillende situaties.

Ontspanningstherapie wordt individueel gegeven, waarbij in verschillende uitgangshoudingen (lig, zit en stand) de oefeningen doorgenomen worden.
Belangrijk is dat de oefeningen eigen gemaakt worden door er thuis regelmatig mee bezig te zijn. Het uiteindelijke doel is dat de persoon zich sneller bewust is van lichamelijke spanning en dit weet te corrigeren.

Het is niet de bedoeling dat de fysiotherapeut het werk van begeleiders op het psychologische vlak overneemt. Het werk in onze praktijk richt zich tijdens de ontspanningstherapie vooral op het lichamelijke aspect van de spanning.

Dry needling

Dry Needling is is een behandelmethode waarbij met een naald in knooppunten of “triggerpoints” van een spier wordt geprikt. Een triggerpoint kan naast lokale drukpijn ook pijn op afstand veroorzaken. De fysiotherapeut(e) zoekt naar deze punten omdat ze een (hoofd)oorzaak van klachten kunnen zijn. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken snel en langdurig ontspannen.
De behandeling wordt al 30 jaar in Canada toegepast binnen de reguliere fysiotherapie. In Nederland heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie deze behandeltechniek sinds 2007 opgenomen in het beroepsprofiel.

Kinesiotape

Kinesiotape is een rekbare, gekleurde tape die wordt gebruikt bij de behandeling van spierblessures, behandeling van pijnpunten, sturing van het gewricht en lymfedrainage. Door de unieke eigenschappen van de tape is het mogelijk om meerdere dagen de tape op de huid te dragen zonder deze te vervangen of last te krijgen van huidirritatie.
De gedachte achter kinesiotape is dat door de rekbare eigenschap van de tape er tijdens beweging van de gewrichten en de huid er kleine rimpelingen ontstaan waar de tape de huid omhoog lift. Door dit effect vind er onder deze rimpeling een drukverlaging in het weefsel plaats waardoor er direct remming is op de pijnreceptoren en er een betere afvoer is van afvalstoffen en/of vocht.
Een ander veel gebruikt eigenschap van kinesiotape is dat de vezels van de tape altijd zullen trekken naar de basis van de tape. Dit biedt de mogelijkheid om de tape te gebruiken bij het verlagen of verhogen van spanning in de spier. Een spier kan immers verlengen of verkorten en afhankelijk van hoe de tape wordt gespannen over de huid kan de spier worden gefasciliteerd naar een verlenging (ontspanning) of verkorting (opbouwen van spanning). In het geval van een hoge spierspanning (bijvoorbeeld forse spierpijn) kan de tape dus verlichting brengen door te zorgen voor een ontspanning in de spier, maar ook voor een betere doorbloeding van de spier vanwege de rimpelingen in de huid tijdens beweging.

Fysiofitheidscan

Beweging is goed voor uw gezondheid. Dat is bekend. Maar hoeveel beweging is goed voor úw gezondheid? En hoe fit bent u eigenlijk? Om hier achter te komen kunt u de Fysiofitheidscan doen, ontwikkeld door fysiotherapeuten. De Fysiofitheidscan is een instrument waarmee de fysiotherapeut een persoonlijk beweegadvies kan geven.
Iedereen kan deze test doen. Of u nu wekelijks (intensief) sport of nog moet beginnen met bewegen. Binnen een uur leert u uw fitheid kennen.
De Fysiofitheidscan bestaat uit de volgende onderdelen:
• PAR-Q vragenlijst (vragenlijst over uw gezondheid)
• BMI (Body Mass Index) (gewicht – lengte)
• Bloeddrukmeting
• Vetmeting
• Saturatiemeting (meting van percentage zuurstof in het bloed)
• Conditietest of algemeen uithoudingsvermogentest d.m.v. een fietstest
• Buikomvang
• Handknijpkracht
• Uitslag + advies
Op deze wijze wordt een indruk verkregen van de kracht van uw spieren, uw lenigheid, uw vetpercentage en uw conditie. Uw fysiotherapeut bespreekt na afloop van de tests meteen met u de resultaten. U krijgt een persoonlijk (trainings) advies en een aantal gerichte adviezen die in het dagelijkse leven eenvoudig uit te voeren zijn..

Fysiofitness ter verbetering van conditie

Fysio Fitness is een trainingstherapie in de vorm van oefeningen ter spierkrachts-verbetering, lenigheidstoename, gewichtscontrole en conditieverbetering. Fysio Fitness wordt gegeven in de vorm van conditie- en circuittraining, bestaande uit grondoefeningen op de oefenmat, spierkrachtoefeningen met weerstands-apparatuur, conditietraining in de vorm van cardiovasculaire training op de fietsergometer, roeiergometer, steptrainer en op de loopband.
Fysiofitness is bedoeld voor iedereen die onder deskundige begeleiding wil werken aan zijn gezondheid, herstel of kracht/conditie in kleine groepjes van 5-8 personen. Onder begeleiding werkt u aan uw persoonlijke doelstellingen d.m.v. een persoonlijk opgesteld oefenprogramma.
Een Fysiofitnesstraining duurt drie kwartier en vindt plaats op de maandagochtend en/of de vrijdagmiddag.