Ademhalings- en ontspanningstherapie

2 handen die elkaar vasthouden

Wat is Ontspanningstherapie?

Iedereen voelt zich wel eens gespannen! Meestal is dit een normale reactie van het lichaam om in een bepaalde situatie een goede prestatie te kunnen leveren. Te veel spanning kan juist verlammend werken. Soms kan ook het gevoel optreden voortdurend onder spanning te staan, zelfs zonder direct aanwijsbare aanleiding.
Het natuurlijk evenwicht tussen spanning en ontspanning is dan ontregeld. Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke en psychische klachten. Hierbij valt te denken aan spierpijn, hoofdpijn, slapeloosheid en hyperventilatie, maar ook aan hartkloppingen, maagpijn, concentratiestoornis en een lagere tolerantiedrempel als normaal waardoor sneller geïrriteerdheid kan optreden.

Door middel van ontspanningsoefeningen kan men zich bewust worden van het verschil in lichamelijke spanning en ontspanning en leert men de spanning te controleren en te verminderen tijdens verschillende situaties.

Ontspanningstherapie wordt individueel gegeven, waarbij in verschillende uitgangshoudingen (lig, zit en stand) de oefeningen doorgenomen worden.
Belangrijk is dat de oefeningen eigen gemaakt worden door er thuis regelmatig mee bezig te zijn. Het uiteindelijke doel is dat de persoon zich sneller bewust is van lichamelijke spanning en dit weet te corrigeren.

Het is niet de bedoeling dat de fysiotherapeut het werk van begeleiders op het psychologische vlak overneemt. Het werk in onze praktijk richt zich tijdens de ontspanningstherapie vooral op het lichamelijke aspect van de spanning.

Krijg ik ontspanningstherapie vergoed?

Ontspanningstherapie valt onder fysiotherapie en dit wordt veelal vergoed door uw aanvullende verzekering.
Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
Er zijn uitzonderingen, waardoor soms de behandeling geheel of gedeeltelijk uit de basisverzekering vergoed wordt.
Meer weten over tarieven en vergoeding?