Behandeling

De eerste afspraak

U kunt een eerste afspraak telefonisch, via mail/contactformulier of aan de balie maken. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw eventuele voorkeur voor therapeut, dag en tijd.
Omdat u snel van uw klachten af wilt, streven we er naar uw behandeling zo snel mogelijk te starten.

Benodigde gegevens

Wilt u, indien u door een arts bent doorverwezen, de verwijsbrief meenemen. Omdat wij wettelijk verplicht zijn bij een eerste bezoek uw identiteit te controleren verzoeken wij u een geldig legitimatiebewijs te tonen. Wij verzoeken u bij wijziging van uw gegevens dit aan ons door te geven.

De fysiotherapeutische behandeling

Na de kennismaking zal de eerste behandeling bestaan uit een intakegesprek en een onderzoek. Aan de hand van de uitkomst hiervan maakt de fysiotherapeut een behandelplan. Dit zal met u worden besproken. Later zal ook de voortgang van de therapie worden geëvalueerd. Aan het eind van de therapie zal samen met u worden beoordeeld of het resultaat voldoende is of dat er vervolgstappen nodig zijn.

Dossier

Naast uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, verzekering, etc.) worden de gegevens uit de intake, het onderzoek, het behandelplan en het behandelverloop door de fysiotherapeut bijgehouden in een cliënten dossier. Hierop is de AVG wetgeving van toepassing. U heeft indien gewenst inzagerecht in uw dossier. Derden hebben alleen inzagerecht na uw schriftelijke toestemming.

De behandeltijd

Wij werken met een vijfentwintig minutenschema. Dit houdt in dat wij elke vijfentwintig minuten een nieuwe cliënt plannen. Binnen deze vijfentwintig minuten zal de fysiotherapeut vragen naar het beloop van de klachten en dit noteren in het behandeldossier, u behandelen en een nieuwe afspraak met u maken.

We maken, naast onze behandelkamers, gebruik van een oefenzaal met moderne apparatuur voor (sport)specifieke revalidatie. Dit betekent voor u als cliënt dat we u optimale fysiotherapeutische zorg kunnen bieden.

Klik hier voor een sfeerimpressie van onze praktijkruimtes.