Stressgerelateerde klachten

Psychosomatische klachten / Stress gerelateerde klachten
Door langdurige overbelasting, ziekte, psychosociale problemen of heftige gebeurtenissen kunt u uit balans raken en psychische en lichamelijke klachten ontwikkelen. Gaan deze klachten niet vanzelf over en kunt u er geen grip op krijgen? Dan kan een behandeling bij de psychosomatisch fysiotherapeut u helpen de balans te herstellen.

De lichamelijke klachten treden echter meestal op de voorgrond. In eerste instantie merkt u vaak wat vage signalen op als vermoeidheid, pijnlijke spieren en prikkelbaarheid. Deze signalen kunnen een relatie hebben met stressfactoren en dan spreken we ook wel van stressgerelateerde klachten. Deze kunnen in verband staan met bepaalde ingrijpende gebeurtenissen, zoals:
ernstige ziekte in de directe omgeving 
• werkloosheid en toekomstonzekerheid 
• problemen in relaties
• verhuizing
• verlies van dierbaren
• financiële problemen
• combinatie werk, gezin en mantelzorg

Wat doet de psychosomatisch fysiotherapeut?
De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, waarbij sprake is van:
• chronische pijnklachten
• (te) lang aanhoudende klachten
• hyperventilatie
• depressie en/of angststoornissen
• burn-out/overspanning

De behandeling
Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen. Afhankelijk van de hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden samen met u doelen en een behandelplan opgesteld. Uw therapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. 

U leert hoe uw lichaam werkt en hoe u daar zelf invloed op heeft. U leert uw lijf te begrijpen. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn: veranderen van de factoren die de klacht in stand houden, toepassen van ontspanningsvaardigheden, verbeteren van ademhaling of adempatroon, verhogen van uw algehele belastbaarheid en het aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.

In onze praktijk is Inge van der Meer werkzaam als geregistreerd psychosomatisch fysiotherapeut. Na haar opleiding fysiotherapie heeft zij een drie-jarige masteropleiding tot psychosomatisch fysiotherapeut afgerond.