Psychosomatische Fysiotherapie

Wat doet de psychosomatisch fysiotherapeut?

De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, waarbij sprake is van:
• chronische pijnklachten
• (te) lang aanhoudende klachten
• hyperventilatie
• depressie en/of angststoornissen
• burn-out/overspanning

De behandeling

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen. Afhankelijk van de hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden samen met u doelen en een behandelplan opgesteld. Uw therapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.
U leert hoe uw lichaam werkt en hoe u daar zelf invloed op heeft. U leert uw lijf te begrijpen. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn: veranderen van de factoren die de klacht in stand houden, toepassen van ontspanningsvaardigheden, verbeteren van ademhaling of adempatroon, verhogen van uw algehele belastbaarheid en het aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.

Onze Psychosomatische Fysiotherapeuten:

Inge van der Meer
BIG-nummer: 79914237904
- Geregistreerd Master Psychosomatisch fysiotherapeut (MSc).
- Fysiotherapeut.
- Angststoornissen (na Covid-19).
- Stressgerelateeerde klachten.
- Chronische pijn.

Tom Dijkerman
BIG-nummer: 19908855304
Geregistreerd Master Psychosomatisch fysiotherapeut (MSc)
Fysiotherapeut
Chronisch zorgnet therapeut:
- Covid (Corona)
- Longaandoeningen (COPD)

Krijg ik Psychosomatische Fysiotherapie vergoed?

Psychosomatische Fysiotherapie wordt veelal vergoed door uw aanvullende verzekering.
Het valt onder fysiotherapie.
Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
Meer weten over tarieven en vergoeding?