Nekklachten

Nekpijn, een stijve nek of het minder goed bewegen van de nek. Ongeveer de helft van de patiënten van een manueeltherapeut ervaren nekklachten. Veelvoorkomende klachten dus, die pijnlijk en hinderlijk kunnen zijn.

De symptomen van nekpijn
Nekpijn kan komen door overbelasting of een verkeerde beweging. Het komt geregeld voor dat er geen duidelijke oorzaak is van de klachten.
Een deel van de nekklachten komt voort uit trauma’s, zoals een whiplash, trampoline- of sportongevallen. Ook eenzijdige houdingen op bijvoorbeeld kantoor of zwaardere werkzaamheden zoals o.a. in de zorg, spelen vaker een duidelijke rol. Naast pijn kunnen er ook andere nekklachten zijn zoals stijfheid, duizeligheid, misselijkheid tintelingen of een doof gevoel in de arm. Ook hoofdpijn komt vaak voort uit nekklachten. Net als bij rugpijn, zijn nekklachten dus heel divers.

Welke soorten nekpijn bestaan er?
Al vanaf de leeftijd 15 – 20 jaar komen nekklachten regelmatig voor. Het is dus zeker geen ‘ouderdomskwaaltje’. Een groot deel van de klachten hebben juist te maken met de beweeglijkheid van de nekwervels, die op sommige momenten juist niet moeten bewegen en het hoofd stabiel moeten houden.

De behandeling
De halswervelkolom is een complex systeem, die eerst goed onderzocht moet worden voor deze gericht kan worden behandeld. Het is ook een kwetsbaar vitaal gebied waardoor veiligheid een grote rol speelt bij het onderzoeken en behandelen. Manuele therapie blijkt de laatste jaren volgens wetenschappelijk onderzoek heel effectief te zijn bij nekklachten en heeft het snelste een positief effect van alle behandelmethodes. Doordat Fysiovelperweg ook steeds volgens de laatste stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek werkt, is het ook veilig. De manueeltherapeuten uit ons team zijn allemaal geregistreerd manueeltherapeut en geschoold op masterniveau.

Bij langer bestaande nekklachten of vaak bij nekklachten zonder oorzaak is de nek ook plaatselijk of algeheel verzwakt. Met oefentherapie kunnen we de nek weer op normale sterkte krijgen of dusdanig sterk dat er ook eventueel gevraagde zwaardere werkzaamheden gedaan kunnen worden, zonder dat de nekpijn weer terugkeert.

Naast manuele therapie en oefentherapie wordt er indien nodig ook regelmatig gebruik gemaakt van dry needling in de behandeling.