kwaliteit

Fysiotherapie en manuele therapie Velperweg levert bewezen kwaliteit.
Onze praktijk is door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) als PlusPraktijk geclassificeerd. Dit betekent dat wij niet alleen voldoen aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar dat we nog een stap verder gaan in het bieden van goede zorgverlening en kwaliteitseisen.
Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken en een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten.

Aangesloten bij vakverenigingen en netwerken
Wij zijn aangesloten bij:

COPD netwerk Arnhem e.o.

Klachtenregeling
Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF
(KNGF – Postbus 248 – 3800 AE Amersfoort).

Dossier
Naast uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, verzekering, etc.) worden de gegevens uit de intake, het onderzoek, het behandelplan en het behandelverloop door de fysiotherapeut bijgehouden in een cliënten dossier. Hierop is de AVG wetgeving van toepassing. U heeft indien gewenst inzagerecht in uw dossier. Derden hebben alleen inzagerecht na uw schriftelijke toestemming.

Informatiefolders
In de wachtruimte vindt u een tijdschriftenrek waarin verschillende folders te vinden zijn met onder andere informatie over uw rechten als cliënt en de klachtenregeling. U kunt ook aan de fysiotherapeut een folder vragen.